Praktická lékařka MUDr. Lucie Měsíčková, Uherské Hradiště.

Naše služby

Provádíme

 • Komplexní diagnostika i terapie onemocnění včetně laboratorních testů
 • Preventivní prohlídky se zaměřením na prevenci a včasný záchyt civilizačních a nádorových onemocnění
 • Dispenzarizace pacientů s diabetem II. typu
 • Dispenzarizace warfarinizovaných pacientů s možností kontroly účinnosti léčby přímo v ordinaci
 • Ošetřování akutních i chronických ran
 • Očkování proti chřipce, tetanu, klíšťové encefalitidě, virovým hepatitidám, černému kašli a další
 • Poskytujeme smluvní pracovně-lékařské služby pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance – bývalá závodní péče
 • Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění (viz ceník)

Pracovní lékařství

Každý zaměstnavatel je povinen mít uzavřenou písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Jedná se o prohlídky vstupní, periodické, mimořádné a výstupní. Cílem pracovně lékařských prohlídek je prevence před poškozením zdraví z práce, hodnocení zravotní způsobilosti k práci, prevence vzniku nemocí z povolání a pracovních úrazů.

Na prohlídku s sebou zaměstnanec přinese:

 • 1. výpis z dokumentace od svého praktického lékaře starý max 30 dní (NE KARTU !) (toto není nutné, pokud je u nás registrovaným pacientem)
 • 2. kompletně vyplněnou horní polovinu formuláře prohlídky od zaměstnavatele ve 2 originálech s razítkem a podpisem zaměstnavatele (viz formuláře)
 • 3. zkumavku s močí (možno vyzvednout v naší ordinaci)
Právní rámec pracovního lékařství tvoří:
Zákon č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách
Vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Zajišťujeme

 • vstupní prohlídky, preventivní prohlídky, diabetologické prohlídky, těhotenské prohlídky
 • vydání výpisu z dokumentace
 • potvrzení o způsobilosti k práci,
  potvrzení na řidičský průkaz v 65, 68 letech a dále každé 2 roky (nosíte-li brýle na dálku, nezapomeňte je vzít s sebou)
  potvrzení na zbrojní průkaz
 • vystavení zdravotního průkazu v potravinářství,
  potvrzení ke studiu,
  potvrzení ke způsobilosti k výkonu sportovní činnosti,
  vypsání žádosti o lázně,
  vyplnění žádostí pro účely sociální správy (důchody a jiné sociální dávky),
  vyplnění komerčních formulářů (pojišťovny, umístění do ústavů sociální péče atd.)

Vyšetření prováděná přímo v ordinaci

Přístrojové vybavení ordinace včetně POCT metody: pulzní oxymetr, CoaguChek na měření srážlivosti krve, EKG, Tlakový Holter, Quikread CRP a další...

Měření cukru

v krvi glukometrem

EKG vyšetření

Monitorace srdeční činnosti při akutních obtížích pacienta, při preventivních prohlídkách atd.

Tlakový Holter

24 hodinová monitorace krevního tlaku (metoda umožňuje zlepšit dávkování léků na vysoký krevní tlak a odlišení syndromu bílého pláště).


Pulzní oxymetrie

Měření koncentrace kyslíku v krvi.

INR

Měření srážlivosti krve u warfarinizovaných pacientů z kapky krve.

CRP

Rozlišení virového či bakteriálního zánětu z kapky krve.


TOKS

Test na okultní (skryté) krvácení do stolice, slouží k záchytu nemocí tlustého střeva (nádor, polyp).