Praktická lékařka MUDr. Lucie Měsíčková, Uherské Hradiště.

Ceník výkonů

Ceník výkonů

nehrazených ze zdravotního pojištění

Výkon Cena
Prohlídky do zaměstnání 600Kč
Vyšetření a posouzení způsobilosti k držení střelné zbraně 900Kč
Vyšetření pro sportovní a zájmovou činnost 400Kč
Posouzení způsobilosti řízení motorových vozidel, lodí 800Kč
Ověření způsobilosti řidičů nad 65 let 400Kč
Vyšetření k vydání profesních průkazů (potravinářský průkaz, svářečský apod.) 300Kč
Vyplnění tiskopisu pro úrazové pojištění, bodového hodnocení bolestného při úrazu 400Kč
Výpisy, zprávy a potvrzení pro orgány činné v trestním řízení a pro potřeby soudu 400Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 300Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu 150Kč
Vyjádření lékaře pro účely umístění občana do zařízení soc. služeb 300Kč
Potvrzení na ÚP na žádost pacienta 200Kč
Potvrzení přihlášky do školy 150Kč
Administrativní výkon lékaře na žádost pacienta 50Kč
Předoperační vyšetření a EKG u samoplátců 1000Kč
EKG na žádost pacienta 300Kč
Aplikace očkování 200Kč
Kopie dokumentace: 600Kč za čas lékaře + za stránku 10Kč

Máme smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami


111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
213 Revírní bratrská pokladna