Praktická lékařka MUDr. Lucie Měsíčková, Uherské Hradiště.

Ceník výkonů

Ceník výkonů

nehrazených ze zdravotního pojištění

Výkon Cena
Vyšetření do zaměstnání 500Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz 600Kč
Vyšetření způsobilosti k sportovní činnosti 400Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz 500Kč
Prodloužení řidičského průkazu u osob na 65let 200Kč
Vyšetření k vydání profesních průkazů (potravinářský průkaz, svářečský apod.) 200Kč
Vyplnění tiskopisu pro úrazové pojištění, bodového hodnocení bolestného při úrazu 250Kč
Výpisy, zprávy a potvrzení pro orgány činné v trestním řízení a pro potřeby soudu 200Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 200Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu 150Kč
Vyplnění žádosti o umístění do ústavů sociální péče 100Kč
Administrativní výkon lékaře na žádost pacienta 50Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění 150Kč
Kopie zpráv 5Kč za stránku
Kopie celé dokumentace na žádost pacienta 200Kč + 5Kč za stránku

Máme smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami


111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
213 Revírní bratrská pokladna