Praktická lékařka MUDr. Lucie Měsíčková, Uherské Hradiště.

Formuláře

K prohlídkám


K prohlídkám na posouzení zdravotní způsobilosti na "řidičský průkaz" si přineste řidičský i občanský průkaz, popř. brýle, se kterými řídíte a vyplněné prohlášení ke své zdravotní způsobilosti.

K prohlídce "do zaměstnání" je nutné mít s sebou:
1. výpis z dokumentace od vašeho praktického lékaře starý max 30 dní (NE KARTU !)
2. kompletně vyplněnou horní polovinu formuláře (body 3-6) zaměstnavatelem ve 2 originálech s razítkem a podpisem zaměstnavatele !

Stáhněte si formuláře

Formulář  
Lékařský posudek o pracovně lékařské prohlídce (DOC) Stáhnout
Lékařský posudek o pracovně lékařské prohlídce (PDF) Stáhnout
Řidičský průkaz: Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti Stáhnout
Poučení k aplikaci tlakového Holteru Stáhnout
Prohlášení žadatele ke své zdravotní způsobilosti k držení střelné zbraně Stáhnout

Máme smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami


111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
213 Revírní bratrská pokladna